Våra Tjänster

ventilationskontroller

Radon Konsult Norrland erbjuder ventilationslösningar för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Deras team av erfarna tekniker har kunskapen och utrustningen för att identifiera och åtgärda eventuella ventilationsproblem. Tjänsterna inkluderar ventilationstest, utredning av inomhusluftkvalitet, installation av ventilationssystem och regelbunden underhåll av befintliga system. Kontakta Radon Konsult Norrland för att säkerställa en ren och frisk inomhusmiljö.

Mätning av radon på arbetsplatser

Mätning av Radon i hushåll

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och kan tränga in i våra hem via sprickor och luckor i grunden. Mätning av radon i hushåll är viktigt för att upptäcka höga nivåer av gasen och minimera hälsorisker. Genom regelbunden radonmätning i hushåll kan man identifiera och ta bort potentiella hälsoproblem och säkerställa en säker bostadsmiljö. Kontakta Radon Konsult Norrland för en säker och effektiv mätning av radon i ditt hem.

Säkerhet

Säkerhet är en prioriterad fråga när det gäller radon. Radon Konsult Norrland erbjuder professionella lösningar för radonkontroll och ventilation, inklusive radonmätning och radonsanering. Våra erfarna tekniker har den senaste tekniken och kunskapen för att garantera en säker och effektiv lösning. Genom att välja Radon Konsult Norrland kan du vara säker på att du tar de nödvändiga stegen för att skydda din livsmiljö från skadlig radonstrålning.

Radon Utbildningar

Radon Konsult Norrland erbjuder kompetenta och detaljerade utbildningar om radon och dess hälsoeffekter. Våra erfarna lärare ger dig en djupgående förståelse för radon och hur du kan skydda dig och dina nära och kära från dess skadliga strålning. Utbildningarna är anpassade för att passa olika nivåer av kunskap och inkluderar praktiska tips och tekniker för att minska radonnivåerna i din bostad. Bli en radon expert genom att delta i våra utbildningar.

Radon Konsult Norrland är ett företag specialiserat på fastigheters inomhusmiljö gällande radon. Vårt kunnande och erfarenhet inom området ger dig som kund alltid en trygghet.

© 2023 All Rights Reserved